Helindus-, konverentsi- ja tõlkesüsteemid

Helindus- ja teadustussüsteeme on vaja kohtades, kus tuleb edastada sõnumeid suurele inimhulgale.

Tausthelindust kasutatakse näiteks kaubanduskeskustes, hotellides, lennu-, rongi- ja bussijaamades, koolides, ametiasutustes, ujulates, spordisaalides jne. Tavaliselt piirdub süsteemi ulatus ühe hoone või hoonekompleksiga, mis on jaotatud eri funktsiooniga piirkondadeks ehk tsoonideks. Näiteks on hotellis fuajee ja tervisekeskus eri tsoonid, kuhu saab vajadusel edastada erinevat programmi.

Tausthelindussüsteeme kasutatakse nii taustmuusika kui kõneteadete edastamiseks. Edastada saab nii varem salvestatud reklaam- ja infoteateid kui otse teadustusmikrofoni kaudu eetrisse loetud sõnumeid.

Muud seotud süsteemid

EVAC

Järjest enam nõutakse ühiskondlikes hoonetes evakuatsiooni teadustussüsteemide kasutamist. EVAC- standardile vastav süsteem töötab sarnaselt tavalisele teadustussüsteemile, kuid peab ehitamisel vastama rangematele nõuetele.

EVAC süsteeme kasutatakse tulekahjuhäiresüsteemi poolt juhitavate automaatsete eelsalvestatud sõnumite edastamiseks. Süsteem jälgib enda töövõimet ka siis, kui parajasti heli ei edastata. See välistab olukorra, kus teadustusvajaduse ilmnedes selgub, et seadmed pole töökorras.

Konverentsisüsteemid

Konverentsisüsteemid on spetsiaalsed helindussüsteemid, mida kasutatakse suure arvu osavõtjatega või kõrgete formaalsusnõuetega nõupidamistel. Konverentsisüsteemide kasutajad on konverentsikeskused, hotellid, firmade juhatused, kohtusaalid, koolituskeskused,

Süsteemi eelised nõupidamisel osalejatele:

 • Kõigil koosolekust osavõtjatel hea kuuldavusega sõnavõtuvõimalus otse oma töökohtalt.
 • Nõupidamise juhataja saab vajadusel sõnavõtu katkestada
 • Mikrofonide kasutamine tõstab koosoleku efektiivsust, tekib nn “eetrisolekuefekt”
 • Müra- ja kajavaba otseheli
 • Vajadusel saab lisada salvestussüsteemi
 • Spetsiaalne tarkvara digitaalse protokolli koostamiseks

Konverentsi- ja kongressisüsteemid

Konverentsi- ja kongressisüsteemid on vajalik nõupidamistel, kus viiakse läbi hääletamisi. Süsteemi kasutajad on parlamendid, rahvusvahelised organisatsioonid, linnavolikogud, konverentsikeskused.

Kongressisüsteem = konverentsisüsteem + lisafunktsioonid:

 • Hääletamisvõimalus – igal osavõtjal oma töökohalt.
 • Osavõtjate identifitseerimine – hääletusõiguse ja muude määrangute tuvastamine ID-kaardi vm tehnoloogia abil otse töökohalt enne hääletamise algust.
 • Tekstisõnumite saatmine osavõtjatele – osavõtjamikrofoni alusesse on ehitatud LCD-kuvar, millele saab saata tekstisõnumeid, näiteks arvamushääletuse valikuid jms.
 • Mikrofonide adresseerimine – igale mikrofonile omistatakse aadress, mille abil saab juhtida näiteks pöördkaameraid (mikrofoni sisselülitumisel pöördub kaamera vastava osavõtja suunas). Samuti toimub aadressi järgi ürituse kava kohaselt ametliku kõnejärjekorra andmine.
 • Sõnavõtujärjekorra ja hääletustulemuste kuvamine projektori abil suurele ekraanile.

Loetletud omadused on ühendatud digitaalses konverentsi- ja kongressisüsteemis DCN.

Sünkroontõlkesüsteemid

Sünkroontõlkesüsteemid on vajalikud olukorras, kus nõupidamisel kasutatakse mitut töökeelt, mida kõik osavõtjad ei valda. Tõlkesüsteeme kasutavad rahvusvahelised konverentsid, sümpoosiumid, koolitused jne.

Kuidas süsteem toimib?

 • Tõlk viibib helikindlas kabiinis, kõneldav tekst jõuab tema kuularitesse
 • Tõlgil on spetsiaalne mikrofoni ja LCD-kuvariga pult, mille abil saab operatiivselt valida tõlkekanaleid jms parameetreid.
 • Tõlge jõuab kuulajateni juhtmevaba infrapunaühenduse – konverentsisaali infrapunakiirgurite – abil, signaal edastatakse iga delegaadi käes oleva infrapunavastuvõtjani. Delegaat saab valida, millist kanalit ehk keelt ta kuulab. Juhtmevaba süsteemi eeliseks on, et kuulajad saavad saalis vabalt ringi liikuda.

Teine võimalus tõlke kuulajateni viimiseks on kongressisüsteemi kasutamine. Sel juhul on delegaadi- ja juhatajamikrofoni alusel lisaväljund kuularite ühendamiseks ja tõlkekanali valikuks. Juhtme kaudu edastades on signaal müravaba, samuti kaob vastuvõtjate hoidmis-, laadimis- ja hooldamisvajadus.

Helindussüsteemide komponendid

Mikrofonid
Helindussüsteemides kasutatakse teadustusmikrofone, mis võimaldavad otse mikrofonilt valida, millisesse teadustusalasse (tsooni) sõnum edastatakse.

Automaatteadustusseadmed
Digitaalmäluga spetsiaalseade, mis viivitamatult pärast häiresisendi aktiveerimist esitab varem salvestatud teateid. Näiteks: “On tekkinud ohuolukord. Palun lahkuge viivitamatult hoonest.”

Signaaliallikad
Üldjuhtudel on signaaliallikateks FM-tuuner ja CD-mängija, milline on pikema katkematu ja mittekorduva taasesituse saavutamiseks MP3-ühilduv.

Võimendid
Võimendid on vajalikud selleks, et mikrofonidest ja signaaliallikatest tulev signaal võimendada kõlarites edastamiseks sobiva võimsuse tasemeni. Lihtsamates lahendustes kasutatakse analoogvõimendeid, keerulisemates paigaldistes digitaalvõimendideid.

Kõlarid
Tausthelinduses ja teadustuses kasutatavate kõlarite põhieesmärk on viia kuulajateni sõnumi sisu, mitte tagada kõikide kõlavarjundite täpne edastamine. Seetõttu on tausthelinduse kõlarid soodsama hinna ja suurema tundlikkuse huvides enamasti piiratud sagedusribaga

Kuidas me seda teeme?

Koostöö Tellijatega

koostöös Tellijaga leitakse optimaalsed lahendused nõrkvoolulahenduse ehitamiseks, eesmärgiga tagada nõuete täitmine optimaalseima kuluga

Koostöö tarnijatega

koostöös meie poolt pakutavate seadmete rahvusvaheliste tarnijatega ja ka tarnijate kogemustele tuginedes, saame välja pakkuda lahendused ka kõige keerukamatele hoonetele ja rajatistele

Koostöö projekteerijatega

meie spetsialistide nõu on kõrgelt hinnatud Eesti suurimates projekteerimis ettevõtetes ning suurte kogemustega spetsialistide koostöö tagab kliendi jaoks parima lõpptulemuse

Koostöö peatöövõtjatega

AS Pristis on peatöövõtjate seas hinnatud töövõtja, kelle peale võib alati kindel olla

Protsess

1

Kliendi vajaduste väljaselgitamine või põhiprojekti (PP) läbitöötamine

2

Võimalike alternatiivlahenduste väljatöötamine, nende tutvustamine kliendile

3

Pakutavate lahenduste kooskõlastus kliendiga

4

Pakkumise esitamine

5

Lepingu sõlmimine

6

Tööprojekti koostamine

7

Tööde teostus

8

Tööde üleandmine ja Tellija koolitus

9

Süsteemide hooldus

Seda teenust kasutavad

Klientide tagasiside

Oleme Pristisega teinud koostööd 13 aastat ja võime kinnitada, et Pristis on suurepärane ja turvaline partner!

Raido IngerainenHammerjack OÜ

Pristis on andnud oma suure panuse, et külaliste rahuolu püsiks väga kõrge!

Ain KäppTegevjuht / TallinnHotels

Kui oled huvitatud nõrkvoolusüsteemi ehitusest, võta meie esindajaga ühendust. Meie tehnilise ja ärikogemusega konsultandid oskavad nõu anda ja rääkida lahendustest täpsemalt.

Kontaktisikud

Janek MesipuuMüügijuht – automaatika, nõrkvool
Tartu
Mart ParboMüügijuht – automaatika, nõrkvool
Tallinn

HinnapäringKüsi pakkumist